Tips & Advies

hier

Tips & advies om een buurttuin of ander eetbaar groen project in Leeuwarden te starten

Zelf een initiatief starten? Bekijk dan het handige stappenplan hieronder. Staat er niet bij wat je zoekt? Kijk dan bij links naar andere websites.

Aan de slag! Stappenplan voor nieuw initiatief

Hoe te beginnen? Je hebt een leuk idee. In je eigen tuin, dak of balkon kun je zo aan de slag. Maar wil je iets groters starten, zoals een buurtmoestuin , vlindertuin of bijvoorbeeld een paar fruitbomen in je straat of op een braakliggend stuk grond. Dat is een GROEN initiatief en daar zijn we als gemeente blij mee!
Het is goed voor de onderlinge verbondenheid in een wijk of dorp en goed voor planten en dieren. Uw initiatief moet nog wel met de gemeente besproken worden en goedgekeurd. Hoe dat werkt, leest u hieronder in een aantal stappen.

Stap 1: Aanmelden

Meld uw initiatief bij de gemeente via telefoonnummer 14 058, of via het contactformulier op de gemeentelijke website. U kunt ook een e-mail sturen naar info@leeuwarden.nl.

Stap 2: Intake

Een betrokken ambtenaar van de gemeente Leeuwarden neemt contact met u op. Tijdens een intakegesprek bespreken we uw plan en beoordeelt de gemeente hoe zij het initiatief kan faciliteren.

Stap 3: Go or no go?

Na het intakegesprek onderwerpt de gemeente de locatie aan verschillende toetsen. Op basis van deze toetsen krijgt u een GO of een NO GO.

GO! Samen met de begeleider worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Daarin staan onder andere de spelregels wat betreft het gebruik, het beheer en het onderhoud van het initiatief.

NO GO? Dan zijn er misschien nog andere mogelijkheden:

  • U kunt een andere locatie zoeken;
  • u kunt het initiatief op een andere manier vormgeven (als de grond bijvoorbeeld verontreinigd is, kunt u moestuinieren inbakken).

Stap 4: Aan de slag!

De overeenkomst is getekend en u kunt starten met uw initiatief. Een voorman van de gemeentelijke Buitendienst kan bij de start helpen. Daarna houdt hij toezicht op het initiatief. Wordt er van de spelregels afgeweken, dan gaat de voorman in gesprek met de initiatiefnemers.

Tips en Financiële ondersteuning

Stel: U heeft het idee om samen met buurtbewoners een buurt-/moes-/ vlindertuin op te zetten in dat perkje waar toch niets mee gedaan wordt, of waar die school is afgebroken. Maak dan een zo gedetailleerd mogelijk plan van het idee. Wat is het doel? Wie zijn er actief bij betrokken? Hoe wordt de eventuele financiering geregeld? Wanneer een plan wordt ontwikkeld met input van verschillende partijen zoals buurtbewoners, Wijkpanel, e.a. is de kans op succes het grootst.
Voor initiatieven heeft de gemeente geen geld beschikbaar, maar kan wel beperkte ondersteuning bieden. Belangrijk is dat u zelf de locatie tijdelijk in beheer heeft of gebruikt, en dus zorgt voor het onderhoud.
Een ander uitgangspunt is dat er voldoende aantoonbaar draagvlak is voor het initiatief. Wanneer er onvoldoende draagvlak is kan het initiatief niet worden uitgevoerd.

Bestaande fondsen

  • Wijk/dorpsbudgetten
  • Mienskipsfonds Leeuwarden
  • Oranjefonds
  • VSBfonds
  • Jantje Beton
  • KNHM Kern met Pit
  • Stichting DOEN
  • Groen Dichterbij

Meer informatie over subsidie vindt je  hier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.